۱۲

کاش بعضی ها هی نمی پرسیدند بالت چطور است.

چه طور حالی شان کنیم شکسته، از کار افتاده، خسته است؟!

خدا توی بن بست ها بهتر دیده می شود.
توی گذشتن موسی از رود نیل.
توی داستان یوسف و درهای بسته.
توی شکم ماهی.

هروقت سخت شد بدان؛ دارد تمام می شود!


+ کوتیشن ها نقل قول هستند.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان