۱۱

استاد می گفت حسابرسی، دنده عقب حسابداری ست.

بدجور حرفش حق است. حسابداری های روزانه تهش باید به حسابرسی بکشد. اگر نکشد نیمه تمام است. به یک معنا، حسابداری مراقبت توست از نفست در طول روز، حسابرسی مراقبه آخر شب است.

بپا از دستت نرود.

خدا توی بن بست ها بهتر دیده می شود.
توی گذشتن موسی از رود نیل.
توی داستان یوسف و درهای بسته.
توی شکم ماهی.

هروقت سخت شد بدان؛ دارد تمام می شود!


+ کوتیشن ها نقل قول هستند.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان