و شَهِدَ شاهدٌ..

مادر شهید گفته بود وقتی عروسش نوه اش را کتک می زند خیلی اذیت می شود. اسم شهید را گذاشته بود روی بچه. همه ی سختی های زندگی پر تلاطمشان را توانسته بود تحمل کند، این یکی را نه.


+شهید هم‌نام توست، هم‌فامیل من...

۰

بی‌چند‌و‌چون

نمی‌توانم باور کنم مادر(س) به جز چادرش چیزی برای من به ارث نگذاشته باشد.

نمی‌توانم.

۲

#و‌منهم‌من‌ینتظر

نه سال تمام مادرش رختخواب خالیش را کنار خودش انداخته بود.
نه سال تمام شبها چراغ جلوی خانه روشن مانده بود؛ نکند برگردد.
نه سال تمام مادرش به میوه لب نزده بود.
مادرها عادت دارند آدم را دیوانه کنند.
۰
خدا توی بن بست ها بهتر دیده می شود.
توی گذشتن موسی از رود نیل.
توی داستان یوسف و درهای بسته.
توی شکم ماهی.

هروقت سخت شد بدان؛ دارد تمام می شود!


+ کوتیشن ها نقل قول هستند.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان